Ing. Pavel Kovanda – poskytování  software – DUNA DE daňová evidence

pavel@kovanda.cz

tel.: 603 218 803

www.kovanda.cz

 

DUNA DE

Ekonomický a obchodní systém pro podnikatele a živnostníky

 

DUNA DE - ZÁKLADNÍ POPIS

 

POPIS

 

Peněžní deník je propojen s ostatními evidencemi, ze kterých čerpá veškeré údaje. Je přehledně uspořádán do řádků a sloupců. Řádky představují jednotlivé doklady, sloupce pak druhy příjmů a výdajů v členění na zdanitelné, nezdanitelné a ostatní (příjmy z kapitálového majetku, příjmy/výdaje z pronájmu, ostatní příjmy a výdaje).

Související moduly jsou navzájem provázené způsobem, který zaručuje minimální pracnost při pořizování nových dokladů a umožňuje získat řadu cenných informativních výstupů.

V rámci jediné instalace programu DUNA DE lze pracovat s neomezeným počtem firem. Program je vhodný jak pro práci na jediném PC, tak pro práci v počítačových sítích.

V systému DUNA DE je možné pracovat současně ve více otevřených agendách.

Pro zpracování agend malých firem existuje levnější verze DUNA DE/LIMITED s omezeným množstvím zpracovaných dokladů, pro nejmenší firmy a testovací účely je k dispozici bezplatná verze DUNA DE/TRIAL.

Verze, která obsahuje navíc všechny skladové a obchodní moduly je označena DUNA DE KOMPLET (resp. DUNA DE KOMPLET/LIMITED nebo DUNA DE KOMPLET/TRIAL).

Software lze i pronajímat.

MODULY

 

OVLÁDÁNÍ  PROGRAMU

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU

NASTAVENÍ ZÁKLADNÍ KONFIGURACE

NASTAVENÍ ZÁKLADNÍ KONFIGURACE

DAŇOVÁ EVIDENCE

DAŇOVÁ EVIDENCE

DPH

DPH

POKLADNA

POKLADNA

BANKA

BANKA

POHLEDÁVKY

POHLEDÁVKY

ZÁVAZKY

ZÁVAZKY

VYSTAVENÉ OBJEDNÁVKY

VYSTAVENÉ OBJEDNÁVKY

PŘIJATÉ OBJEDNÁVKY

PŘIJATÉ OBJEDNÁVKY

NABÍDKY POPTÁVKY

NABÍDKY POPTÁVKY

MATRIČNÍ A SKLADOVÉ KARTY, PRODEJNÍ CENY

MATRIČNÍ A SKLADOVÉ KARTY, PRODEJNÍ CENY

PŘÍJMY A VÝDEJE SKLADU

PŘÍJMY A VÝDEJE SKLADU

VÝROBA

VÝROBA

FAKTURACE

FAKTURACE

ZAKÁZKY

ZAKÁZKY

PERSONALISTIKA

PERSONALISTIKA

MAJETEK

MAJETEK

CESTY

CESTY

POŠTA

POŠTA

ÚKOLY

ÚKOLY

KASA

KASA

ČÍSELNÍKY

ČÍSELNÍKY

SERVISNÍ AKCE

SERVISNÍ AKCE

 

VÝHODY

Pro systémy DUNA je charakteristické intuitivní ovládání. Při pohyb v menu, ve formulářích a stejně tak pro ovládání a spouštění jednotlivých činností můžeme používat jak klávesnici tak myš. Ergonomie hromadného pořizování účetních dokladů je přizpůsobena i pravorukému ovládání z klávesnice, bez potřeby myši, takže levá ruka zůstává volná pro manipulaci s doklady.
Automatická předkontace dokladů je samozřejmostí. Navíc mohu nastavit individuální účtování pro jednotlivé skladové položky při pořizování dodacích listů a faktur.
Navazující doklady, za předpokladu správného prvotního nastavení, jsou generovány stiskem jediného tlačítka. Provázané doklady můžeme, pokud máme na ploše otevřené potřebné formuláře, lehce synchronizovat. To znamená, že např. k řádku výdejky si můžu bez vyhledávání, ihned zobrazit jak kompletní údaje o dané skladové položce, tak o daném odběrateli.

K dispozici je celá řada nadstandardních funkcí, která systém DUNA DE KOMPLET jeho možnostmi zpracování přibližuje k jiným systémům z nesrovnatelně vyšší kategorie.

Namátkově můžeme zmínit homebanking pro všechny běžné tuzemské banky, elektronická fakturace ve tvaru ISDOC a EDI, příprava XML dokumentů pro daňový portál MF ČR, podklady pro Intrastat, export dokumentů a sestav do souborů Office, do PDF a do některých dalších typů souborů. Systém komunikuje s datovými terminály ve skladech, lze je využít i pro zpracování objednávek. Zákaznicky lze upravovat tiskové výstupy. Zákazník si na přehledových formulářích sám určuje zobrazované údaje a jejich pořadí.
Součástí systému je i propracované softwarové řešení prodejních pokladen, s možnostmi příjmu plateb jak hotovostních, tak kartami a nebo poukázkami, tisk dokladů ve tvaru úzkých nebo širokých prodejek. Z kasy lze vystavovat i faktury, takže veškerý prodej lze realizovat z jediného modulu. Další funkce jako např. refundace, hierarchie přístupových práv atd. zvyšuji užitnou hodnotu systémů DUNA.  Software pro pokladny může pracovat i jako samostatný modul.

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

Doporučená minimální konfigurace PC nebo síťové staniceDoporučená konfigurace serveru